Từ 30 - 40 Triệu


Lựa chọn :
Bếp điện từ Faster FS 930CI

34.950.000 đ 18.500.000 đ

Bếp điện từ Giovani G-422ET

36.950.000 đ 29.500.000 đ