Từ 10 - 15 Triệu


Lựa chọn :
Bếp hồng ngoại Canzy 500-2IDH

13.980.000 đ 11.180.000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKF645E14E

16.500.000 đ 13.000.000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKF651T14E

16.500.000 đ 13.500.000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKK611B17E

16.650.000 đ 14.600.000 đ

Bếp hồng ngoại Canzy CZ 620

18.900.000 đ 15.120.000 đ

Bếp hồng ngoại Capri CR-803KT

14.680.000 đ 12.470.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata FEC 604

15.700.000 đ 14.130.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata TCD 302VI

13.500.000 đ 12.150.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata TCD 603I

13.000.000 đ 11.700.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata TT703

17.750.000 đ 15.970.000 đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH DHL311
Bếp hồng ngoại Chefs EH HL 64A
Bếp hồng ngoại Chefs EH HL54A
Bếp hồng ngoại Fagor 2V 32TS

15.800.000 đ 15.800.000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor 2VF-700AS

19.500.000 đ 19.500.000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT 320S

16.900.000 đ 16.900.000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT 330AS
Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT 700AS
Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT 750S
Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT-211AS
Bếp hồng ngoại FAGOR VF-SLIDE 63S
Bếp hồng ngoại Grasso GS8-207

13.880.000 đ 11.500.000 đ

Bếp hồng ngoại Malloca DZ 7354

14.700.000 đ 12.000.000 đ

Bếp hồng ngoại Malloca DZ-7372

11.890.000 đ 10.700.000 đ

Bếp hồng ngoại Taka TK-R02A

13.500.000 đ 10.800.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 620

15.290.000 đ 12.500.000 đ