Từ 20 - 30 Triệu


Lựa chọn :
Bếp hồng ngoại âm Cata TCD 705GR FVI

31.300.000 đ 28.170.000 đ

Bếp hồng ngoại Capri CR-812KT

26.880.000 đ 22.840.000 đ

Bếp hồng ngoại Capri CR-813H

30.680.000 đ 26.070.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata TCO 904 OR FVI

31.300.000 đ 28.170.000 đ

Bếp hồng ngoại Giovani G – 272 E

23.600.000 đ 21.000.000 đ