Bếp Hồng Ngoại Đơn


Lựa chọn :
Bếp hồng ngoại đơn Chefs EH HL2000A
Bếp hồng ngoại Taka TK-DQ01A

2.600.000 đ 1.600.000 đ

Bếp hồng ngoại đơn Faster FS 118E

2.450.000 đ 2.300.000 đ

Bếp hồng ngoại đơn Faster FS 218E

2.250.000 đ 2.000.000 đ

Bếp hồng ngoại đơn Taka TK-DQ01B

1.950.000 đ 1.350.000 đ

Bếp hồng ngoại đơn Taka TK-DQ01C

1.650.000 đ 1.050.000 đ

Bếp hồng đơn ngoại Malloca DE 01

2.800.000 đ 1.800.000 đ

Bếp hồng đơn ngoại Malloca DZ 01R

4.700.000 đ 4.000.000 đ