Bếp hồng ngoại Fagor


Lựa chọn :
Bếp domino hồng ngoại Fagor 3MFT- 2AX

11.900.000 đ 11.900.000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor 2V 32TS

15.800.000 đ 15.800.000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor 2VF-700AS

19.500.000 đ 19.500.000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT 320S

16.900.000 đ 16.900.000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT 330AS
Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT 700AS
Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT 750S
Bếp hồng ngoại Fagor 2VFT-211AS
Bếp hồng ngoại FAGOR VF-SLIDE 63S
Bếp hồng ngoại Fagor VF-SLIDE 78S
Bếp hồng ngoại Fagor VFT-400I

12.950.000 đ 9.000.000 đ