Bếp hồng ngoại Faster


Lựa chọn :
Bếp hồng ngoại Faster FS 2E

9.990.000 đ 7.900.000 đ

Bếp hồng ngoại đơn Faster FS 118E

2.450.000 đ 2.300.000 đ

Bếp hồng ngoại đơn Faster FS 218E

2.250.000 đ 2.000.000 đ