Từ 15 - 20 Triệu


Lựa chọn :
Bếp hồng ngoại Bosch PKC875N 14A

21.400.000 đ 17.000.000 đ

Bếp hồng ngoại Bosch PKN645 T14

21.000.000 đ 15.500.000 đ

Bếp hồng ngoại Canzy CZ-72CBS/LUXURY

22.980.000 đ 18.380.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata TC 604 FVI

19.000.000 đ 17.100.000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor VF-SLIDE 78S
Bếp hồng ngoại Giovani G 22E

19.600.000 đ 16.660.000 đ

Bếp hồng ngoại Malloca DZ 5803

17.650.000 đ 15.000.000 đ

Bếp hồng ngoại Malloca MH 04R

19.800.000 đ 17.500.000 đ

Bếp hồng ngoại Malloca MH02R

16.950.000 đ 15.200.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TK 831HZ

19.600.000 đ 17.640.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 640

16.599.000 đ 13.200.000 đ