Từ 5 - 10 Triệu


Lựa chọn :
Bếp hồng ngoại Chefs EH DHL2000A

7.590.000 đ 6.830.000 đ

Bếp domino hồng ngoại Fagor 3MFT- 2AX

11.900.000 đ 11.900.000 đ

Bếp hồng ngoại Canzy CZ 2D

9.900.000 đ 7.920.000 đ

Bếp hồng ngoại Canzy CZ 400-2EB

9.980.000 đ 7.980.000 đ

Bếp hồng ngoại Canzy CZ EH12

9.980.000 đ 7.980.000 đ

Bếp hồng ngoại Capri CR-805KT

10.480.000 đ 8.900.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata 604 HVI

10.500.000 đ 9.450.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata T604 A

10.500.000 đ 9.450.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata TD 302

7.700.000 đ 6.930.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata TT 603 X

11.500.000 đ 10.350.000 đ

Bếp hồng ngoại Cata TT603

11.500.000 đ 10.350.000 đ

Bếp hồng ngoại Chefs EH DHL32A

6.490.000 đ 5.800.000 đ

Bếp hồng ngoại Fagor VFT-400I

12.950.000 đ 9.000.000 đ

Bếp hồng ngoại Faster FS 2E

9.990.000 đ 7.900.000 đ

Bếp hồng ngoại Grasso GS2-207

9.990.000 đ 8.000.000 đ

Bếp hồng ngoại Malloca DZ 3002

8.000.000 đ 6.000.000 đ

Bếp hồng ngoại Taka TK-R02B

9.900.000 đ 5.900.000 đ

Bếp hồng ngoại Taka TK-R02C

13.500.000 đ 6.800.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka VT TC 2P1

11.429.000 đ 9.100.000 đ

Bếp hồng đơn ngoại Malloca DE 01

2.800.000 đ 1.800.000 đ