Dưới 5 triệu


Lựa chọn :
Bếp điện từ đôi CANZY CZ 3002GS

7.980.000 đ 3.990.000 đ

Bếp từ Chefs EH IH2000A

1.600.000 đ 1.400.000 đ

Bếp từ Electrolux EDT 32W

4.000.000 đ 2.000.000 đ

Bếp từ Essen ES 01DG

2.940.000 đ 1.990.000 đ

Bếp từ Eurosun EU-T209

10.800.000 đ 6.990.000 đ

Bếp từ đơn Chefs EH-IH201

1.390.000 đ 1.070.000 đ

Bếp từ đơn Eurosun EU-T185

2.280.000 đ 1.080.000 đ

Bếp từ đơn Eurosun EU-T186

3.180.000 đ 1.590.000 đ

Bếp từ đơn Taka - I1D

1.380.000 đ 1.242.000 đ

Bếp từ đơn Taka - I1V

1.420.000 đ 1.270.000 đ

Bếp từ đơn Taka I1X

2.240.000 đ 1.240.000 đ

Bếp từ đơn Taka TK-101A

2.650.000 đ 1.650.000 đ

Bếp từ đơn Taka TK-101B

2.385.000 đ 1.385.000 đ

Bếp từ đơn Taka TK-101C

1.390.000 đ 890.000 đ