Bếp từ Taka


Lựa chọn :
Bếp từ Taka I1A1

11.499.000 đ 10.499.000 đ

Bếp từ Taka I1B1

8.480.000 đ 7.208.000 đ

Bếp từ Taka I2A1

13.580.000 đ 10.860.000 đ

Bếp từ Taka I2B2

8.580.000 đ 7.580.000 đ

Bếp từ Taka I2EU

18.880.000 đ 16.880.000 đ

Bếp từ Taka I2ND

16.800.000 đ 14.800.000 đ

Bếp từ Taka I2T

10.800.000 đ 8.800.000 đ

Bếp từ Taka TK I02A

13.500.000 đ 9.450.000 đ

Bếp từ Taka TK I02B

11.680.000 đ 9.344.000 đ

Bếp từ Taka TK I02C2

9.860.000 đ 7.880.000 đ

Bếp từ Taka TK-I02C

9.560.000 đ 7.648.000 đ

Bếp từ Taka TKI828

18.240.000 đ 14.240.000 đ

Bếp từ đơn Taka - I1D

1.380.000 đ 1.242.000 đ

Bếp từ đơn Taka - I1V

1.420.000 đ 1.270.000 đ

Bếp từ đơn Taka I1X

2.240.000 đ 1.240.000 đ

Bếp từ đơn Taka TK-101A

2.650.000 đ 1.650.000 đ

Bếp từ đơn Taka TK-101B

2.385.000 đ 1.385.000 đ

Bếp từ đơn Taka TK-101C

1.390.000 đ 890.000 đ