Bồn tắm Fantiny


Lựa chọn :
Bồn tắm góc Fantiny MB-115

5.465.000 đ 4.645.000 đ

Bồn tắm góc Fantiny MB-125T

5.420.000 đ 4.607.000 đ

Bồn tắm góc Fantiny MB-140T

6.035.000 đ 5.130.000 đ

Bồn tắm góc Fantiny MB-95H

5.200.000 đ 4.600.000 đ

Bồn tắm góc Fantiny MB-95T

5.200.000 đ 4.600.000 đ

Bồn tắm góc massage Fantiny MBM-115T

13.980.000 đ 12.590.000 đ

Bồn tắm góc massage Fantiny MBM-125T

14.180.000 đ 12.005.000 đ

Bồn tắm góc Massage Fantiny MBM-140

15.635.000 đ 13.290.000 đ

Bồn tắm góc massage xây Fantiny 115BT

12.656.000 đ 11.390.000 đ

Bồn tắm góc massage xây Fantiny M-125BT

12.840.000 đ 10.915.000 đ

Bồn tắm góc xây Fantiny M115-T

3.988.000 đ 3.390.000 đ

Bồn tắm góc xây Fantiny M125-T

4.220.000 đ 3.590.000 đ

Bồn tắm góc xây Fantiny M95-T

2.811.000 đ 2.390.000 đ