Từ 10 - 15 Triệu


Lựa chọn :
Máy hút mùi Kaff KF GB991

12.680.000 đ 9.510.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 209I

25.120.000 đ 10.700.000 đ

Máy hút mùi Bosch DWB06W650

17.500.000 đ 10.200.000 đ

Máy hút mùi Bosch DWB06W650

17.500.000 đ 7.000.000 đ

Máy hút mùi Bosch DWW06D650

15.400.000 đ 13.790.000 đ

Máy hút mùi Brandt AD1117X

14.900.000 đ 10.430.000 đ

Máy hút mùi Brandt AD919X

15.900.000 đ 11.130.000 đ

Máy hút mùi Brandt AD995XC

15.600.000 đ 10.500.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ 350C

13.180.000 đ 10.540.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-B09

12.980.000 đ 10.380.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-H09

13.980.000 đ 11.180.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-ISO-90E

13.480.000 đ 10.780.000 đ

Máy hút mùi Cata ISLA SELENE

14.000.000 đ 12.600.000 đ

Máy hút mùi Cata ISLA SELENE

14.000.000 đ 12.600.000 đ

Máy hút mùi Cata OMEGA INOX 900

7.220.000 đ 6.500.000 đ

Máy hút mùi Dmestik LARA 70 LCD

11.150.000 đ 10.000.000 đ

Máy hút mùi Dmestik SWAN ISLAND 90

12.500.000 đ 11.250.000 đ

Máy hút mùi Dmestik ZINNIA-P53 90cm
Máy hút mùi Electrolux EFA 90950 X

15.500.000 đ 13.900.000 đ

Máy hút mùi Elica HIDDEN 90cm

18.900.000 đ 17.010.000 đ

Máy hút mùi Elica LOL 60cm trắng

13.900.000 đ 12.510.000 đ

Máy hút mùi Elica LOL 90cm trắng

14.850.000 đ 13.365.000 đ

Máy hút mùi Faster Eclipse

15.800.000 đ 12.640.000 đ

Máy hút mùi FASTER FS-90CG

14.000.000 đ 11.200.000 đ

Máy hút mùi Faster Quattro Lux

12.850.000 đ 10.280.000 đ

Máy hút mùi Giovani G-70 Crista

12.680.000 đ 11.412.000 đ

Máy hút mùi Giovani G-90 Crista

12.980.000 đ 11.682.000 đ

Máy hút mùi Giovani G9268G

14.680.000 đ 12.470.000 đ