Máy hút mùi Hafele


Lựa chọn :
Máy hút mùi cổ điển Hafele 539 82 073-90cm
Máy hút mùi Hafele 539 82 123 90cm

8.000.000 đ 4.431.000 đ

Máy hút mùi Hafele 539 82 373-90cm

19.000.000 đ 16.737.000 đ

Máy hút mùi Hafele 539 82 389-90cm

17.000.000 đ 14.174.000 đ

Máy hút mùi Hafele 539 823 93-90cm

25.000.000 đ 22.449.000 đ

Máy hút mùi Hafele HH BL 70

4.900.000 đ 3.920.000 đ