Từ 2 - 5 Triệu


Lựa chọn :
Máy hút mùi Canzy Concord-60 Inox

3.580.000 đ 2.860.000 đ

Máy hút mùi Canzy Concord-70 Inox

3.680.000 đ 2.940.000 đ

Máy hút mùi Kaff - AH0670

3.680.000 đ 3.128.000 đ

Máy hút mùi Kaff KF 70I

3.860.000 đ 3.281.000 đ

Máy hút mùi Kaff KF-703B

3.480.000 đ 2.610.000 đ

Máy hút mùi Kaff KF GB 706

5.340.000 đ 4.710.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-70D1

5.880.000 đ 4.410.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 17M

3.800.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 206BL

3.400.000 đ 2.400.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 206SS

3.800.000 đ 2.400.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 207BL

3.800.000 đ 2.500.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 207SS

3.900.000 đ 2.500.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 27B

2.850.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 36R

3.800.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 608SS

3.900.000 đ 2.900.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 708SS

4.100.000 đ 3.100.000 đ

Máy hút mùi Batani K207

7.000.000 đ 4.300.000 đ

Máy hút mùi Batani P 61M

3.600.000 đ 2.700.000 đ

Máy hút mùi Batani P 61S

3.700.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani P 71M

3.800.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani P 71S

3.800.000 đ 2.900.000 đ

Máy hút mùi Brandt AD1390X

3.950.000 đ 3.395.000 đ

Máy hút mùi Canzy Concord-70 Black

3.480.000 đ 2.780.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-2060 Black

3.380.000 đ 2.700.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-2060 Inox

3.580.000 đ 2.860.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-2070 Black

3.480.000 đ 2.780.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-2070 Inox
Máy hút mùi Canzy CZ-60 Black

3.380.000 đ 2.700.000 đ