Từ 20 - 30 Triệu


Lựa chọn :
Máy hút mùi Bosch DWK 06E852

35.500.000 đ 29.000.000 đ

Máy hút mùi Bosch DWT09U850

27.600.000 đ 22.000.000 đ

Máy hút mùi Brandt AD1118X

38.950.000 đ 27.260.000 đ

Máy hút mùi Elica SWEET WHITE

28.700.000 đ 25.830.000 đ

Máy hút mùi Fagor CFB-10000AIX
Máy hút mùi Hafele 539 823 93-90cm

25.000.000 đ 22.449.000 đ

Máy hút mùi Malloca K9288

28.700.000 đ 25.830.000 đ

Máy hút mùi Teka DF 90 (Glass Wing)

28.699.000 đ 23.920.000 đ

Máy hút mùi Teka DHC-90

28.699.000 đ 22.098.000 đ

Máy hút mùi Teka DQ 90 Glass

33.099.000 đ 25.486.000 đ

Máy hút mùi TEKA ND ISLA (Glass Wing)

30.668.000 đ 21.470.000 đ

Máy hút mùi Teka ND-90

29.500.000 đ 23.920.000 đ