Châu Âu


Lựa chọn :
Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA
Máy rửa bát Bosch SMS69P22EU

30.526.000 đ 28.000.000 đ

Máy rửa bát Electrolux ESF 65050X

19.500.000 đ 18.700.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMU68N25EU
Máy rửa bát Bosch SMV69M91EU

33.500.000 đ 29.480.000 đ

MÁY RỬA BÁT ELECTROLUX ESF5511LOX

22.500.000 đ 19.900.000 đ

Máy rửa bát Electrolux ESF63020X

21.500.000 đ 19.800.000 đ

Máy rửa bát Electrolux F 64480I M

17.990.000 đ 16.999.000 đ

Máy rửa bát Fagor 1LF 019SX
Máy rửa bát Fagor 1LF 020SX

34.700.000 đ 34.700.000 đ

Máy rửa bát Fagor 2LF 013IX
Máy rửa bát Fagor 2LF 013SX
Máy rửa bát Fagor 2LF 065IT 1X
Máy rửa bát Fagor ES34X
Máy rửa bát Fagor FDW 100LX
Máy rửa bát Fagor LVF 11AX
Máy rửa bát Fagor LVF11X
Máy rửa bát Fagor LVF13X
Máy rửa bát Fagor LVF19X
Máy rửa bát Fagor LVF27X

38.500.000 đ 38.500.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF32X
Máy rửa bát Fagor LVF65IT
Máy rửa bát Faster FS 401F
Máy rửa bát Faster FS 402F

22.850.000 đ 18.280.000 đ

Máy rửa bát Faster FSBW-6441S

24.900.000 đ 19.920.000 đ

Máy rửa bát Hafele 539 26 132

27.750.000 đ 20.810.000 đ

Máy rửa bát Hafele 539 26 512

23.680.000 đ 16.580.000 đ

Máy rửa bát Hafele HDW-F60C

22.600.000 đ 19.880.000 đ