Máy rửa bát để bàn


Lựa chọn :
Máy rửa bát Napoliz NA12DW

22.900.000 đ 15.200.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMI53M75EU Super Silence
Máy rửa bát Bosch SKS60E02EU
Máy rửa bát Bosch SMS 40N32EU
Máy rửa bát Bosch SMS 50E82EU
Máy rửa bát Brandt DFC1106S

23.900.000 đ 16.730.000 đ

Máy rửa bát Faster FSBW-6441S

24.900.000 đ 19.920.000 đ

Máy rửa bát Malloca WQP6-3207A

9.800.000 đ 8.820.000 đ

Máy rửa bát Munchen C6

15.900.000 đ 14.310.000 đ