Máy rửa bát Faster


Lựa chọn :
Máy rửa bát Faster FS 401F
Máy rửa bát Faster FS 402F

22.850.000 đ 18.280.000 đ

Máy rửa bát Faster FSBW-6441S

24.900.000 đ 19.920.000 đ