Máy xông hơi Gofar

Máy xông hơi Gofar

Lựa chọn :
Máy xông hơi khô Gofar 10,5KW

13.000.000 đ 12.000.000 đ

Máy xông hơi khô Gofar 12KW

13.000.000 đ 12.000.000 đ

Máy xông hơi khô Gofar 4KW

8.500.000 đ 7.500.000 đ

Máy xông hơi khô Gofar 6KW

9.500.000 đ 8.500.000 đ

Máy xông hơi khô Gofar 9KW

8.500.000 đ 11.000.000 đ

Máy xông hơi ướt Gofar 10,5KW

11.500.000 đ 10.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Gofar 12KW

11.500.000 đ 10.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Gofar 4KW

7.000.000 đ 6.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Gofar 6KW

8.000.000 đ 7.000.000 đ

Máy xông hơi ướt Gofar 9KW

8.500.000 đ 7.000.000 đ