Máy xông hơi KingSteam


Lựa chọn :
Máy xông hơi ướt KingSteam 7,5 KW

10.000.000 đ 8.250.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 4,5 KW

8.500.000 đ 7.250.000 đ

Máy xông hơi khô KingSauna 4,5 KW
Máy xông hơi khô KingSauna 6 KW
Máy xông hơi khô KingSauna 7,5 KW
Máy xông hơi khô KingSauna 9 KW
Máy xông hơi ướt KingSteam 6KW
Máy xông hơi ướt KingSteam 9KW