Máy xông hơi Master Steam


Lựa chọn :
Máy xông hơi khô Master Sauna 6KW

21.050.000 đ 15.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Master Steam 10KW

13.500.000 đ 10.950.000 đ

Máy xông hơi ướt Master Steam 12KW

16.500.000 đ 13.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Master Steam 6KW
Máy xông hơi ướt Master Steam 7,5KW
Máy xông hơi ướt Master Steam 9KW

12.500.000 đ 9.200.000 đ

Máy xông hơi Master Steam 7,5 KW (Van an toàn chống nổ)
Máy xông hơi Master Steam 9KW (Van an toàn chống nổ)
Máy xông hơi Master Steam 6KW (Van an toàn chống nổ)