Xuất xứ


Lựa chọn :
Máy rửa bát Fagor 1LF 020SX

34.700.000 đ 34.700.000 đ

Máy rửa bát Fagor 2LF 013IX
Máy rửa bát Fagor 2LF 013SX
Máy rửa bát Fagor 2LF 065IT 1X
Máy rửa bát Fagor ES34X
Máy rửa bát Fagor FDW 100LX
Máy rửa bát Fagor LVF 11AX
Máy rửa bát Fagor LVF11X
Máy rửa bát Fagor LVF13X
Máy rửa bát Fagor LVF19X
Máy rửa bát Fagor LVF27X

38.500.000 đ 38.500.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF32X
Máy rửa bát Fagor LVF65IT
Máy rửa bát Faster FS 401F
Máy rửa bát Faster FS 402F

22.850.000 đ 18.280.000 đ

Máy rửa bát Faster FSBW-6441S

24.900.000 đ 19.920.000 đ

Máy rửa bát Giovani G-DWF361D

22.800.000 đ 19.380.000 đ

Máy rửa bát Giovani G-DWF361S

19.800.000 đ 16.830.000 đ

Máy rửa bát Giovani GD-LVS337SX

29.634.000 đ 26.670.000 đ

Máy rửa bát Giovani GD-LVS375SX

31.140.000 đ 28.026.000 đ

Máy rửa bát Hafele 539 26 132

27.750.000 đ 20.810.000 đ

Máy rửa bát Hafele 539 26 512

23.680.000 đ 16.580.000 đ

Máy rửa bát Hafele HDW-F60C

22.600.000 đ 19.880.000 đ

Máy rửa bát Hafele HDW-HI60B

23.600.000 đ 20.760.000 đ

Máy rửa bát Kaff KF-S906TFT

23.800.000 đ 20.230.000 đ

Máy rửa bát Kaff KF-W905

19.650.000 đ 16.702.000 đ

Máy rửa bát Malloca WQP12 9242A

14.800.000 đ 13.320.000 đ

Máy rửa bát Malloca WQP12 9276