Italy


Lựa chọn :
Bếp điện từ Giovani G – 271 SD

23.950.000 đ 19.400.000 đ

Bếp điện từ Giovani G – 271 TC

23.950.000 đ 21.000.000 đ

Bếp điện từ Giovani G – 361 SD

26.900.000 đ 23.700.000 đ

Bếp điện từ Giovani G – 361 SD bridge
Bếp điện từ Giovani G – 371 SD

26.980.000 đ 22.800.000 đ

Bếp điện từ Giovani G – 371 TC

26.980.000 đ 24.100.000 đ