Bếp điện từ Fagor


Lựa chọn :
Bếp điện từ Fagor I 200TAX

29.500.000 đ 27.600.000 đ

Bếp điện từ Fagor I 220TS

27.800.000 đ 27.600.000 đ

Bếp điện từ Fagor I 230TS