Bếp hồng ngoại Teka


Lựa chọn :
Bếp hồng ngoại Teka TK 831HZ

19.600.000 đ 17.640.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 620

15.290.000 đ 12.500.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka TR 640

16.599.000 đ 13.200.000 đ

Bếp hồng ngoại Teka VT TC 2P1

11.429.000 đ 9.100.000 đ