Máy hút mùi cổ điển

Khuyến mãi máy hút mùi
Lựa chọn :
Máy hút mùi Canzy Concord-60 Inox

3.580.000 đ 2.860.000 đ

Máy hút mùi Canzy Concord-70 Inox

3.680.000 đ 2.940.000 đ

Máy hút mùi Kaff - AH0670

3.680.000 đ 3.128.000 đ

Máy hút mùi Kaff KF 70I

3.860.000 đ 3.281.000 đ

Máy hút mùi Kaff KF-703B

3.480.000 đ 2.610.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 17M

3.800.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 206BL

3.400.000 đ 2.400.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 206SS

3.800.000 đ 2.400.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 207BL

3.800.000 đ 2.500.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 207SS

3.900.000 đ 2.500.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 27B

2.850.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani P 61M

3.600.000 đ 2.700.000 đ

Máy hút mùi Batani P 61S

3.700.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani P 71M

3.800.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani P 71S

3.800.000 đ 2.900.000 đ

Máy hút mùi Bosch DHU635GZA

680.000 đ 5.000.000 đ

Máy hút mùi Canzy Concord-70 Black

3.480.000 đ 2.780.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-2060 Black

3.380.000 đ 2.700.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-2060 Inox

3.580.000 đ 2.860.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-2070 Black

3.480.000 đ 2.780.000 đ

Máy hút mùi Canzy CZ-2070 Inox
Máy hút mùi Canzy CZ-60 Black

3.380.000 đ 2.700.000 đ

Máy hút mùi Dmestik Classico 70 BLD

3.850.000 đ 3.465.000 đ

Máy hút mùi Dmestik Classico 70 BLS

3.850.000 đ 3.465.000 đ

Máy hút mùi Dmestik Classico 70 XD

4.300.000 đ 3.870.000 đ

Máy hút mùi ELICA Concord 90 2M

6.100.000 đ 5.490.000 đ

Máy hút mùi Elica Concorde inox 70cm

5.500.000 đ 4.950.000 đ

Máy hút mùi Elica Concorde đen 60cm

3.290.000 đ 4.050.000 đ