Dưới 5 triệu


Lựa chọn :
Máy hút mùi Kaff KF GB905

6.280.000 đ 4.710.000 đ

Máy hút mùi Kaff KF GB 706

5.340.000 đ 4.710.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 17M

3.800.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 206BL

3.400.000 đ 2.400.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 206SS

3.800.000 đ 2.400.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 207BL

3.800.000 đ 2.500.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 207SS

3.900.000 đ 2.500.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 27B

2.850.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 36R

3.800.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 608SS

3.900.000 đ 2.900.000 đ

Máy hút mùi Batani BA 708SS

4.100.000 đ 3.100.000 đ

Máy hút mùi Batani P 61M

3.600.000 đ 2.700.000 đ

Máy hút mùi Batani P 61S

3.700.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani P 71M

3.800.000 đ 2.800.000 đ

Máy hút mùi Batani P 71S

3.800.000 đ 2.900.000 đ

Máy hút mùi Cata TF 2003 DURALUM-70

4.200.000 đ 3.780.000 đ

Máy hút mùi Cata TF 5260 ALU

3.730.000 đ 3.360.000 đ

Máy hút mùi Dmestik Classico 70 BLD

3.850.000 đ 3.465.000 đ

Máy hút mùi Dmestik Classico 70 BLS

3.850.000 đ 3.465.000 đ

Máy hút mùi Dmestik Classico 70 XD

4.300.000 đ 3.870.000 đ

Máy hút mùi Electrolux EFP 6520X

2.500.000 đ 1.500.000 đ

Máy hút mùi Electrolux EFP 9520X

3.450.000 đ 2.450.000 đ

Máy hút mùi ELICA Concord 90 2M

6.100.000 đ 5.490.000 đ

Máy hút mùi Elica Concorde inox 70cm

5.500.000 đ 4.950.000 đ

Máy hút mùi Elica Concorde đen 60cm

3.290.000 đ 4.050.000 đ

Máy hút mùi Elica Concorde đen 90cm

5.700.000 đ 5.130.000 đ

Máy hút mùi ELICA ELICHIC 60 1M Bl-Wh
Máy hút mùi ELICA KREA

3.800.000 đ 3.420.000 đ