hotline
Máy hút mùi Fagor

Máy hút mùi Fagor thương hiệu Châu Âu - Bếp Đại Tín


Lựa chọn :
Máy hút mùi Fagor 2CPT-90X

11.950.000 đ 9.400.000 đ

Máy hút mùi Fagor 3 CFT-TILE
Máy hút mùi Fagor 3CC-239EX
Máy hút mùi Fagor 3CFT-DEEP90V
Máy hút mùi Fagor 7CFT-90V
Máy hút mùi Fagor AF3-607N
Máy hút mùi Fagor AF3-647 X
Máy hút mùi Fagor CFB 90AXES
Máy hút mùi Fagor CFB-10000AIX

41.500.000 đ 25.500.000 đ

Máy hút mùi Fagor CFB-700AX
Máy hút mùi Fagor CFB-9000AX
Máy hút mùi Fagor CFB-900AX
Máy hút mùi Fagor CFS 70AX

11.950.000 đ 9.400.000 đ

Máy hút mùi Fagor CPC-90X
Máy hút mùi Fagor CPV-70X
Máy hút mùi Fagor CPV-90X
Máy hút mùi Fagor SHE-602I

Liên hệ 3.920.000 đ

Máy hút mùi Fagor SHE-702I

4.900.000 đ 3.920.000 đ