Máy hút mùi Teka


Lựa chọn :
Máy hút mùi TEKA C-620

5.489.000 đ 4.226.000 đ

Máy hút mùi TEKA C-710

5.379.000 đ 4.140.000 đ

Máy hút mùi Teka C920

6.250.000 đ 4.800.000 đ

Máy hút mùi Teka CNL1 9000

9.900.000 đ 8.000.000 đ

Máy hút mùi Teka DBB 90

7.689.000 đ 5.920.000 đ

Máy hút mùi Teka DEP60

5.590.000 đ 4.300.000 đ

Máy hút mùi Teka DEP70

6.140.000 đ 4.300.000 đ

Máy hút mùi Teka DEP90

7.359.000 đ 5.660.000 đ

Máy hút mùi Teka DF 90 (Glass Wing)

28.699.000 đ 23.920.000 đ

Máy hút mùi Teka DG3-90

13.189.000 đ 10.155.000 đ

Máy hút mùi Teka DHC-90

28.699.000 đ 22.098.000 đ

Máy hút mùi Teka DQ 90 Glass

33.099.000 đ 25.486.000 đ

Máy hút mùi Teka DS70

19.000.000 đ 15.415.000 đ

Máy hút mùi Teka DVL-90

25.390.000 đ 19.550.000 đ

Máy hút mùi TEKA NC2 90(Glass Wing)

14.300.000 đ 11.000.000 đ

Máy hút mùi Teka NC270

12.859.000 đ 9.900.000 đ

Máy hút mùi TEKA ND ISLA (Glass Wing)

30.668.000 đ 21.470.000 đ

Máy hút mùi Teka ND-90

29.500.000 đ 23.920.000 đ