Từ 30 - 40 Triệu


Lựa chọn :
Máy hút mùi Bosch DWK 09E851

35.500.000 đ 33.000.000 đ

Máy hút mùi Brandt AD986X

48.500.000 đ 33.950.000 đ

Máy hút mùi Elica TUBE ISLAND

38.500.000 đ 34.650.000 đ

Máy hút mùi Kaff KF-AT900

42.800.000 đ 36.380.000 đ