Từ 10 - 15 Triệu


Lựa chọn :
Máy rửa bát Napoliz NA12DW

22.900.000 đ 15.200.000 đ

Máy rửa bát Ariston LSF 712AG

17.000.000 đ 14.960.000 đ

Máy rửa bát Malloca WQP12 9242A

14.800.000 đ 13.320.000 đ

Máy rửa bát Malloca WQP12 J7309I

16.500.000 đ 14.850.000 đ

Máy rửa bát Malloca WQP12- 9373D

16.500.000 đ 14.850.000 đ

Máy rửa bát Munchen C6

15.900.000 đ 14.310.000 đ