Từ 20 - 30 Triệu


Lựa chọn :
Máy rửa bát Fagor ES34X
Máy rửa bát Fagor FDW 100LX
Máy rửa bát Fagor LVF 11AX
Máy rửa bát Fagor LVF11X
Máy rửa bát Fagor LVF13X
Máy rửa bát Fagor LVF19X
Máy rửa bát Fagor LVF32X
Máy rửa bát Fagor LVF65IT
Máy rửa bát Giovani GD-LVS337SX

29.634.000 đ 26.670.000 đ

Máy rửa bát Giovani GD-LVS375SX

31.140.000 đ 28.026.000 đ

Máy rửa bát Hafele HDW-HI60B

23.600.000 đ 20.760.000 đ

Máy rửa bát Kaff KF-S906TFT

23.800.000 đ 20.230.000 đ

Máy rửa bát Munchen M15

23.490.000 đ 23.490.000 đ

Máy rửa bát NARDI LSI 6014 HL

28.900.000 đ 24.560.000 đ

Máy rửa bát Nardi LSI6012SH

25.800.000 đ 21.930.000 đ

Máy rửa bát Teka DW7 59FI
Máy rửa bát Teka DW7 86FI
Máy rửa bát TEKA DW8 60S

30.789.000 đ 23.707.000 đ

Máy rửa bát Teka DW9 55S

26.389.000 đ 20.313.000 đ

Máy rửa bát Teka LP7 840
Máy rửa bát Teka LP8 850

23.089.000 đ 17.778.000 đ