hotline
Châu Âu

Máy rửa bát nhập khẩu Châu Âu - Bếp Đại Tín


Lựa chọn :
Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA
Máy rửa bát Bosch SMS69P22EU

30.526.000 đ 28.000.000 đ

Máy rửa bát Electrolux ESF 65050X

19.500.000 đ 18.700.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMU68N25EU
Máy rửa bát Bosch SMV69M91EU

33.500.000 đ 29.480.000 đ

MÁY RỬA BÁT ELECTROLUX ESF5511LOX

22.500.000 đ 19.900.000 đ

Máy rửa bát Electrolux ESF63020X

21.500.000 đ 19.800.000 đ

Máy rửa bát Electrolux F 64480I M

17.990.000 đ 16.999.000 đ

Máy rửa bát Fagor 1LF 019SX

32.500.000 đ 27.625.000 đ

Máy rửa bát Fagor 1LF 020SX

34.700.000 đ 29.490.000 đ

Máy rửa bát Fagor 2LF 013IX

30.500.000 đ 21.350.000 đ

Máy rửa bát Fagor 2LF 013SX

30.000.000 đ 25.500.000 đ

Máy rửa bát Fagor 2LF 065IT 1X

32.300.000 đ 27.455.000 đ

Máy rửa bát Fagor ES34X
Máy rửa bát Fagor FDW 100LX
Máy rửa bát Fagor LVF 11AX

24.500.000 đ 22.000.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF11X

31.500.000 đ 23.620.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF13X

26.500.000 đ 20.700.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF19X

25.800.000 đ 34.400.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF27X

37.000.000 đ 18.600.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF32X

25.220.000 đ 38.800.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF65IT

26.600.000 đ 21.280.000 đ

Máy rửa bát Faster FS 401F
Máy rửa bát Faster FS 402F

22.850.000 đ 18.280.000 đ

Máy rửa bát Faster FSBW-6441S

24.900.000 đ 19.920.000 đ

Máy rửa bát Hafele 539 26 132

27.750.000 đ 20.810.000 đ

Máy rửa bát Hafele 539 26 512

23.680.000 đ 16.580.000 đ

Máy rửa bát Hafele HDW-F60C

22.600.000 đ 19.880.000 đ