Máy rửa bát độc lập


Lựa chọn :
Máy rửa bát Napoliz NA12DW

22.900.000 đ 15.200.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS50E88EU

28.500.000 đ 19.000.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS63L02EA
Máy rửa bát Bosch SMS69N22EU

31.000.000 đ 25.946.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS69N28EU

35.000.000 đ 27.200.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS69N42EU

30.525.000 đ 24.500.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS69P22EU

30.526.000 đ 28.000.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMI53M75EU Super Silence
Máy Rửa Bát Bosch SMS88TI03E

47.000.000 đ 40.000.000 đ

Máy rửa bát Electrolux ESF 65050X

19.500.000 đ 18.700.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMS69U88EU

46.866.000 đ 36.600.000 đ

Máy rửa bát ariston 5b010

25.000.000 đ 22.500.000 đ

Máy rửa bát Ariston LBF 5BX AUS

19.500.000 đ 17.550.000 đ

Máy rửa bát Ariston LDF 12H54 X EX R

28.900.000 đ 24.300.000 đ

Máy rửa bát Ariston LDF12M5 X AUS

27.000.000 đ 21.600.000 đ

Máy rửa bát Ariston LFF 8H54 X EX.R

23.900.000 đ 23.900.000 đ

Máy rửa bát Ariston LKF 720 X EX.R

22.900.000 đ 21.755.000 đ

Máy rửa bát Ariston LSF 712AG

17.000.000 đ 14.960.000 đ

Máy rửa bát Ariston LSF 723 X EU

24.500.000 đ 22.900.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMI63N25EU
Máy rửa bát Bosch SMS 40N32EU
Máy rửa bát Bosch SMS 50E82EU
Máy rửa bát Bosch SMS 69 T28 EU
Máy rửa bát Bosch SMU68N25EU
Máy rửa bát Bosch SMV69M91EU

33.500.000 đ 29.480.000 đ

Máy rửa bát bosch smv69n40eu

36.584.000 đ 28.400.000 đ

Máy rửa bát Bosch SMV69U60EU
Máy rửa bát Brandt DFH1310X

30.900.000 đ 21.630.000 đ