hotline
Máy rửa bát Fagor

Máy rửa bát Fagor nhập khẩu Châu Âu chính hãng - Bếp Đại Tín


Lựa chọn :
Máy rửa bát Fagor 1LF 019SX

32.500.000 đ 27.625.000 đ

Máy rửa bát Fagor 1LF 020SX

34.700.000 đ 29.490.000 đ

Máy rửa bát Fagor 2LF 013IX

30.500.000 đ 21.350.000 đ

Máy rửa bát Fagor 2LF 013SX

30.000.000 đ 25.500.000 đ

Máy rửa bát Fagor 2LF 065IT 1X

32.300.000 đ 27.455.000 đ

Máy rửa bát Fagor ES34X
Máy rửa bát Fagor FDW 100LX
Máy rửa bát Fagor LVF 11AX

24.500.000 đ 22.000.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF11X

31.500.000 đ 23.620.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF13X

26.500.000 đ 20.700.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF19X

25.800.000 đ 34.400.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF27X

37.000.000 đ 18.600.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF32X

25.220.000 đ 38.800.000 đ

Máy rửa bát Fagor LVF65IT

26.600.000 đ 21.280.000 đ