Máy rửa bát Teka


Lựa chọn :
Máy rửa bát Teka DW7 59FI
Máy rửa bát Teka DW7 86FI
Máy rửa bát Teka DW8 59FI

25.600.000 đ 19.640.000 đ

Máy rửa bát TEKA DW8 60S

30.789.000 đ 23.707.000 đ

Máy rửa bát Teka DW8 80FI

40.249.000 đ 30.991.000 đ

Máy rửa bát Teka DW9 55S

26.389.000 đ 20.313.000 đ

Máy rửa bát Teka LP7 840
Máy rửa bát Teka LP8 850

23.089.000 đ 17.778.000 đ