hotline
Máy xông hơi KingSteam

Máy xông hơi KingSteam Cao Cấp - Showroom Đại Tín


Lựa chọn :
Máy xông hơi ướt KingSteam 7,5 KW

10.000.000 đ 8.250.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 4,5 KW

8.500.000 đ 7.250.000 đ

Máy xông hơi khô KingSauna 4,5 KW

7.500.000 đ 6.750.000 đ

Máy xông hơi khô KingSauna 6 KW

8.500.000 đ 7.250.000 đ

Máy xông hơi khô KingSauna 7,5 KW

9.000.000 đ 8.250.000 đ

Máy xông hơi khô KingSauna 9 KW

11.000.000 đ 9.250.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 6KW

9.000.000 đ 7.250.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 9KW

11.000.000 đ 9.250.000 đ