hotline
Máy xông hơi Sika

Máy xông hơi Sika giá rẻ lắp đặt miễn phí


Lựa chọn :
Máy xông hơi khô Sika 4kw

10.700.000 đ 7.500.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 6kw

11.350.000 đ 8.500.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 7,5kw

12.000.000 đ 9.300.000 đ

Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển điện tử
Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển cơ
Máy xông hơi ướt Sika 7,5kw- điều khiển cơ
Máy xông hơi ướt Sika 7,5 kw - Điều khiển điện tử
Máy xông hơi khô Sika 10,5kw

16.700.000 đ 11.500.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 12kw

16.700.000 đ 12.000.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 9kw

12.700.000 đ 9.700.000 đ

Máy xông hơi ướt Sika 10,5kw - điều khiển điện tử
Máy xông hơi ướt Sika 10,5kw- điều khiển cơ
Máy xông hơi ướt Sika 12kw- điều khiển cơ
Máy xông hơi ướt Sika 12kw- điều khiển điện tử
Máy xông hơi ướt Sika 4,5kw- điều khiển cơ
Máy xông hơi ướt Sika 4,5kw- điều khiển điện tử
Máy xông hơi ướt Sika 6kw- điều khiển cơ
Máy xông hơi ướt Sika 6kw- điều khiển điện tử