hotline
Việt Nam

Máy xông hơi chính hãng Việt Nam giá siêu rẻ


Lựa chọn :
Máy xông hơi ướt Master Steam 10KW

13.500.000 đ 10.950.000 đ

Máy xông hơi ướt Master Steam 12KW

16.500.000 đ 13.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Master Steam 6KW

9.500.000 đ 7.700.000 đ

Máy xông hơi ướt Master Steam 7,5KW

11.500.000 đ 8.300.000 đ

Máy xông hơi ướt Master Steam 9KW

12.500.000 đ 9.200.000 đ

Máy xông hơi ướt Gunsan 7,5KW

8.500.000 đ 7.700.000 đ

Máy xông hơi ướt Gunsan 6KW

8.235.000 đ 7.000.000 đ

Máy xông hơi Khô Gunsan 9KW

11.800.000 đ 9.200.000 đ

Máy xông hơi ướt Gunsan 10,5KW

10.500.000 đ 9.000.000 đ

Máy xông hơi ướt Gunsan 12KW

11.500.000 đ 10.200.000 đ

Máy xông hơi khô Gunsan 6KW
Máy xông hơi ướt Gunsan 4,5KW

7.500.000 đ 6.200.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 7,5 KW

10.000.000 đ 8.250.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 12KW

13.500.000 đ 11.450.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 15KW

19.600.000 đ 13.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 4,5KW

8.600.000 đ 5.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Homesteam MA-360HS

5.500.000 đ 5.000.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 4,5 KW

8.500.000 đ 7.250.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 4kw - HCM

9.000.000 đ 5.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Homesteam MA-560HS

6.500.000 đ 5.900.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 6KW

9.200.000 đ 7.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 9 KW

9.800.000 đ 8.500.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 4kw

10.700.000 đ 6.000.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 6kw

11.350.000 đ 6.500.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 7,5kw

12.000.000 đ 7.000.000 đ

Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển điện tử
Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển cơ
Máy xông hơi ướt Sika 7,5kw- điều khiển cơ