hotline
Việt Nam

Máy xông hơi chính hãng Việt Nam giá siêu rẻ


Lựa chọn :
Máy xông hơi khô KingSauna 4,5 KW

7.500.000 đ 6.750.000 đ

Máy xông hơi khô KingSauna 6 KW

8.500.000 đ 7.250.000 đ

Máy xông hơi khô KingSauna 9 KW

11.000.000 đ 9.250.000 đ

Máy xông hơi ướt Gunsan 6KW

8.235.000 đ 7.000.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 6KW

9.000.000 đ 7.250.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 9KW

11.000.000 đ 9.250.000 đ

Máy xông hơi khô KingSauna 7,5 KW

9.000.000 đ 8.250.000 đ

Máy xông hơi ướt Gunsan 7,5KW

8.500.000 đ 7.700.000 đ

Máy xông hơi Khô Gunsan 9KW

11.800.000 đ 9.200.000 đ

Máy xông hơi ướt Gunsan 10,5KW

10.500.000 đ 9.000.000 đ

Máy xông hơi ướt Gunsan 12KW

11.500.000 đ 10.200.000 đ

Máy xông hơi khô Gunsan 6KW

10.200.000 đ 8.200.000 đ

Máy xông hơi ướt Gunsan 4,5KW

7.500.000 đ 6.200.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 7,5 KW

10.000.000 đ 8.250.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 12KW

17.500.000 đ 12.200.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 15KW

19.600.000 đ 13.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 4,5KW

8.600.000 đ 5.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Homesteam MA-360HS

5.500.000 đ 5.000.000 đ

Máy xông hơi ướt KingSteam 4,5 KW

8.500.000 đ 7.250.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 4kw - HCM

9.000.000 đ 5.500.000 đ

Máy xông hơi ướt Homesteam MA-560HS

6.500.000 đ 6.000.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 6KW

11.500.000 đ 7.000.000 đ

Máy xông hơi ướt Amazon 9 KW

12.000.000 đ 8.000.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 4kw

10.700.000 đ 6.000.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 6kw

11.350.000 đ 6.500.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 7,5kw

12.000.000 đ 7.000.000 đ

Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển điện tử
Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển cơ