hotline
Phòng xông hơi khô

Đóng phòng xông hơi khô gia đình và Spa giá rẻ

Lựa chọn :
Đóng phòng xông hơi hồng ngoại KS - C201
Đóng Phòng Xông Hơi Khô 1000x1000x2000mm
Đóng Phòng Xông Hơi Khô 1500x1500x2000mm
Đóng Phòng Xông Hơi Khô 2000x1000x2000mm
Đóng Phòng Xông Hơi Khô 2000x2000x2000mm
Đá Muối Ngâm Chân Hymalaya

1.500.000 đ 950.000 đ

Phòng xông hơi Govern JS8628

67.980.000 đ 56.600.000 đ

Phòng xông hơi Govern K61 R03

81.865.000 đ 59.585.000 đ

Phòng xông hơi Govern K9 R01

69.820.000 đ 55.900.000 đ

Phòng xông hơi Govern K9 R05

69.195.000 đ 59.125.000 đ

Phòng xông hơi khô Brother BS-01

66.800.000 đ 47.500.000 đ

Phòng xông hơi khô Brother BS-02

65.670.000 đ 45.000.000 đ

Phòng xông hơi khô Brother BS-03

55.640.000 đ 48.500.000 đ

Phòng xông hơi khô Brother BS-04

53.000.000 đ 38.400.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C101

28.000.000 đ 25.000.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C102

28.000.000 đ 25.500.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C103

30.000.000 đ 26.500.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C104

37.000.000 đ 33.500.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C105

33.000.000 đ 29.500.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C106

32.000.000 đ 28.000.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C107

30.000.000 đ 28.000.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C108

22.588.000 đ 19.200.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C109

25.000.000 đ 22.500.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C110

25.000.000 đ 22.500.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C111

25.000.000 đ 22.500.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C112

30.000.000 đ 25.000.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C113

30.000.000 đ 28.000.000 đ

Đóng Phòng Xông Hơi Khô KS - C114

30.000.000 đ 27.000.000 đ