Showroom Thiết Bị Nhà Bếp & Nhà Tắm Đại Tín

Bếp từ Canzy CZ 400-2GB

9.980.000 đ 7.980.000 đ

Bếp từ Canzy CZ 500-2ID

13.980.000 đ 11.180.000 đ

Bếp từ Kaff KF-073II

10.800.000 đ 9.720.000 đ

Bếp từ Kaff KF-3850SL

18.800.000 đ 16.920.000 đ

Bếp điện từ Canzy CZ 400-2EGB

9.980.000 đ 7.980.000 đ

Bếp từ Chefs EH DIH366
Máy hút mùi Cata Omega Black 700

9.110.000 đ 8.200.000 đ

Bồn tắm nằm Amazon TP-7002

6.356.000 đ 5.430.000 đ

Bếp từ Canzy CZ 202I

19.900.000 đ

Bếp từ Chefs EH IH2000A

1.600.000 đ 1.385.000 đ

Quạt trần đèn trang trí GMT CD54TI

4.890.000 đ 3.300.000 đ

Quạt trần đèn trang trí GMT CD53HH

6.200.000 đ 4.500.000 đ

Quạt trần đèn trang trí GMT CD55U giả cổ
Quạt Trần đèn Trang Trí GMT CD8868

6.500.000 đ 5.500.000 đ

Quạt Trần đèn Trang Trí GMT CD8865

6.800.000 đ 4.800.000 đ

Bếp từ Kaff KF-3850SL

18.800.000 đ 16.920.000 đ

Bếp từ Kaff KF-073II

10.800.000 đ 9.720.000 đ

Bếp từ Kaff KF-FL101II

12.800.000 đ 10.240.000 đ

Bếp từ Brandt TI 118W White

33.500.000 đ 23.450.000 đ

Bếp từ Domino Brandt TI1000B

18.900.000 đ 13.230.000 đ

Bếp từ Brandt TI1082B black

41.900.000 đ 29.330.000 đ

Bếp từ Brandt TI 112B black

38.500.000 đ 26.950.000 đ

Bếp từ Brandt TI 1015B black

35.900.000 đ 25.130.000 đ

Bếp điện từ Kaff KF-FL105IC

11.800.000 đ 8.440.000 đ

Bếp điện từ Kaff KF-FL101IC

11.800.000 đ 9.440.000 đ

Bếp điện từ Kaff KF-FL108

19.880.000 đ 15.900.000 đ

Bếp điện từ Kaff KF-FL109

19.680.000 đ 17.710.000 đ

Bếp điện từ Kaff KF- 073IC

9.880.000 đ 8.890.000 đ

Bếp điện từ Kaff KF - IC5801SB

25.580.000 đ 23.000.000 đ

Bếp điện từ Kaf KF- IC3801

15.800.000 đ 12.640.000 đ

Bếp điện từ teka IR-622

29.359.000 đ 22.500.000 đ

Máy hút mùi Napoli CA-1506G

5.500.000 đ 4.675.000 đ

Máy hút mùi Napoli NA-7088G

6.350.000 đ 5.397.000 đ

Máy hút mùi Napoli NA 624.7H

10.800.000 đ 9.180.000 đ

Máy hút mùi Napoli NA 624.9H

11.800.000 đ 10.030.000 đ

Máy hút mùi Napoli NA 617.9H

13.500.000 đ 1.475.000 đ

Máy hút mùi Napoli CA-607H

3.500.000 đ 2.975.000 đ

Máy hút mùi Napoli NA-728B

3.490.000 đ 2.966.000 đ

Máy hút mùi Expression Napoli CA-707H

3.690.000 đ 3.136.000 đ

Máy rửa bát NARDI LSI 6014 HL

28.900.000 đ 24.560.000 đ

Máy rửa bát Kaff KF-W905

19.650.000 đ 16.702.000 đ

Máy rửa bát Brandt DFC1106S

23.900.000 đ 16.730.000 đ

Máy rửa bát âm tủ Brandt VS1009J

25.900.000 đ 18.130.000 đ

Máy rửa bát âm tủ Brandt VH1144J

33.500.000 đ 23.450.000 đ

Máy rửa bát âm tủ Brandt VH1235J

36.500.000 đ 25.550.000 đ

Máy rửa bát âm tủ Brandt VH1225JE1

34.500.000 đ 24.150.000 đ

Máy rửa bát âm tủ Brandt VH1205JE

35.500.000 đ 24.480.000 đ

Bồn tắm góc Massage Việt Mỹ 90G

16.117.000 đ 14.505.000 đ

Bồn tắm góc Massage Việt Mỹ 15G

21.547.000 đ 19.392.000 đ

Bồn tắm góc Massage Việt Mỹ 1515

21.547.000 đ 19.392.000 đ

Bồn tắm góc massage Việt Mỹ 14TN

18.426.000 đ 16.583.000 đ

Bồn tắm góc Massage Việt Mỹ 14RC

18.426.000 đ 16.583.000 đ

Bồn tắm góc Massage Việt Mỹ 14H

18.426.000 đ 16.583.000 đ

Bồn tắm góc Massage Việt Mỹ 14D

18.426.000 đ 16.583.000 đ

Bồn tắm góc Massage Việt Mỹ 14CL

18.426.000 đ 16.583.000 đ

Đóng phòng xông hơi khô 2000x2000x2000mm
Đóng phòng xông hơi khô 2000x1000x2000mm
Đóng phòng xông hơi khô 1500x1500x2000mm
Đóng phòng xông hơi khô 1000x1000x2000mm
Phòng xông hơi Nofer VS 803

60.300.000 đ 54.270.000 đ

Phòng xông hơi Nofer VS 802

60.750.000 đ 54.675.000 đ

Phòng xông hơi Nofer VS 801

54.000.000 đ 48.600.000 đ

Phòng xông hơi Nofer VS 809

88.875.000 đ 79.987.000 đ