hotline

Showroom Thiết Bị Nhà Bếp & Nhà Tắm Đại Tín

Bồn tắm góc massage Euroking EU-6601

36.270.000 đ 31.550.000 đ

Bồn tắm massage Euroca EU1-1675

15.920.000 đ 11.940.000 đ

Bồn tắm massage Euroca EU1-1775

16.280.000 đ 12.170.000 đ

Bồn tắm nằm massage Nofer NG-5502L

48.375.000 đ 42.080.000 đ

Bồn tắm vách kính Euroking EU-4449

9.900.000 đ 8.910.000 đ

Bếp từ Chefs EH DIH366
Máy hút mùi Cata Omega Black 700

9.110.000 đ 8.200.000 đ

Bồn tắm nằm Amazon TP-7002

6.356.000 đ 5.400.000 đ

Máy xông hơi ướt Homesteam MA-780HS

8.000.000 đ 7.500.000 đ

Quạt trần trang trí Mountain Air 56YFA-008B
Máy xông hơi khô Sika 9kw

12.700.000 đ 7.500.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 12kw

16.700.000 đ 10.500.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 10,5kw

16.700.000 đ 10.500.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 7,5kw

12.000.000 đ 7.000.000 đ

Máy xông hơi khô Sika 6kw

11.350.000 đ 6.500.000 đ

Bếp điện từ đôi CANZY CZ 3002GS

7.980.000 đ 3.990.000 đ

Bếp từ Arber AB - 373S

21.500.000 đ 11.800.000 đ

Bếp từ Arber AB - 367A

13.450.000 đ 6.000.000 đ

Bếp từ Arber AB-390

11.900.000 đ 5.990.000 đ

Bếp từ Arber AB - 383

13.250.000 đ 8.500.000 đ

Bếp từ Arber AB - 382

13.400.000 đ 6.990.000 đ

Bếp từ Arber AB - 381

13.400.000 đ 8.200.000 đ

Bếp từ Arber AB - 380

14.850.000 đ 8.600.000 đ

Bếp điện từ Abbaka AB-2000 Mix

9.900.000 đ 6.990.000 đ

Bếp điện từ đôi CANZY CZ 3002GS

7.980.000 đ 3.990.000 đ

Bếp điện từ Arber AB - 390

11.900.000 đ 5.990.000 đ

Bếp điện từ Arber AB - 374S

23.500.000 đ 12.000.000 đ

Bếp điện từ Arber AB - 372

13.500.000 đ 6.500.000 đ

Bếp điện từ Arber AB- 321S

19.800.000 đ 13.150.000 đ

Bếp điện từ Arber AB - 377

14.250.000 đ 7.500.000 đ

Bếp điện từ Arber AB - 221S

22.800.000 đ 15.960.000 đ

Máy hút mùi Napoli CA-1506G

5.500.000 đ 4.675.000 đ

Máy hút mùi Napoli NA-7088G

6.350.000 đ 5.397.000 đ

Máy hút mùi Napoli NA 624.7H

10.800.000 đ 9.180.000 đ

Máy hút mùi Napoli NA 624.9H

11.800.000 đ 10.030.000 đ

Máy hút mùi Napoli NA 617.9H

13.500.000 đ 1.475.000 đ

Máy hút mùi Napoli CA-607H

3.500.000 đ 2.975.000 đ

Máy hút mùi Napoli NA-728B

3.490.000 đ 2.966.000 đ

Máy hút mùi Expression Napoli CA-707H

3.690.000 đ 3.136.000 đ

Máy rửa bát Napoliz NA12DW

22.900.000 đ 15.200.000 đ

Máy rửa bát NARDI LSI 6014 HL

28.900.000 đ 24.560.000 đ

Máy rửa bát Kaff KF-W905

19.650.000 đ 16.702.000 đ

Máy rửa bát Brandt DFC1106S

23.900.000 đ 16.730.000 đ

Máy rửa bát âm tủ Brandt VS1009J

25.900.000 đ 18.130.000 đ

Máy rửa bát âm tủ Brandt VH1144J

33.500.000 đ 23.450.000 đ

Máy rửa bát âm tủ Brandt VH1235J

36.500.000 đ 25.550.000 đ

Máy rửa bát âm tủ Brandt VH1225JE1

34.500.000 đ 24.150.000 đ

Bồn tắm xây Euroca EU0-1680

5.571.000 đ 5.000.000 đ

Bồn tắm góc Euroca EU5-1200

7.663.000 đ 6.890.000 đ

Bồn tắm góc Euroca EU5-1400

8.263.000 đ 7.430.000 đ

Bồn tắm góc Euroca EU4-1400

8.263.000 đ 7.430.000 đ

Bồn tắm góc Euroca EU4-1300

8.263.000 đ 7.430.000 đ

Bồn tắm góc Euroca EU4-1200

7.663.000 đ 6.890.000 đ

Bồn tắm góc Euroca EU3-1400

8.263.000 đ 7.430.000 đ

Bồn tắm góc Euroca EU3-1300

8.263.000 đ 7.430.000 đ

Đóng phòng xông hơi khô 2000x2000x2000mm
Đóng phòng xông hơi khô 2000x1000x2000mm
Đóng phòng xông hơi khô 1500x1500x2000mm
Đóng phòng xông hơi khô 1000x1000x2000mm
Phòng xông hơi Nofer VS 803

60.300.000 đ 54.270.000 đ

Phòng xông hơi Nofer VS 802

60.750.000 đ 54.675.000 đ

Phòng xông hơi Nofer VS 801

54.000.000 đ 48.600.000 đ

Phòng xông hơi Nofer VS 809

90.850.000 đ 79.030.000 đ